Blogi

25.9.2015

Kiitos kaikille ”Elämmekö datatragediaa vai datastrategiaa”- seminaariimme osallistujille! Keskustelusta huomasi, että aihe on kaikille ajankohtainen ja tärkeä.

7.9.2015

Useimmat organisaatiot yliarvioivat datansa laadun. Tämän olen nähnyt käytännön työssä urani varrella putsatessani, rikastaessani ja yhdistellessäni satoja erilaisia rekistereitä eri toimialoilta. Olivat ne asiakasrekisterejä, transaktiohistoriaa, tuotemastereita, operatiivisia kantoja, raportointikantoja tai jotain muuta. Yrityksen koolla tai sen hallinnoiman datan määrällä ei ole suurta merkitystä. Huonon tai virheellisen datan osuus on suhteelliselta osuudeltaan lähestulkoon sama kaikissa tapauksissa, vaihdellen kuitenkin välillä 10–25 %.

27.8.2015

Huonosta tiedon laadusta ja puutteellisesta ydintiedon hallinnasta (MDM) aiheutuva kustannus on vaikeasti laskettavissa. Yleisesti kuitenkin ollaan yhtä mieltä siitä, että huono tiedon laatu vaikuttaa negatiivisesti sekä yrityksen liikevaihdon kertymiseen, kustannuksiin ja riskien realisoitumiseen. Kustannus voi olla luokkaa 10-20% yrityksen liikevoitosta tai 10-15% yrityksen liikevaihdosta. Kummallakin tavalla laskettuna summa on niin iso, että sen pitäisi kiinnostaa myös yritysten johtoa ja omistajia.

7.8.2015

Tutkimuslaitos BARCin tekemä tutkimus “ Big Data Use Cases – Getting real on data monetization” kiteytyy seuraaviin kuuteen ydinkohtaan:

15.6.2015

Tietovarastolähtöinen vai strategialähtöinen tiedolla johtaminen – kaksi täysin erilaista lähestymistapaa, kulttuuria ja hyötypotentiaalia.

26.5.2015

Pareton periaate on Pareto-jakaumien erityistapaus, jonka mukaan missä tahansa ilmiössä 80 % seurauksista johtuu 20 %:sta syistä (Wikipedia).
Sääntöä sovelletaan hyvin monissa tapauksissa liiketoiminnassa, eikä suhdeluku ole aina 80/20. Usein sääntöä ei ymmärretä eikä edes sovelleta.